Pehmeästi voimakas

MIRA KONTIO

250

Pintaa syvemmälle

Henkilökuva

Mira Kontio
36- vuotias Oululainen Yrittäjä Äiti
Miehen kanssa 21-onnelista yhteistä vuotta takana. Tytär ja poika täyttävät perheen.

Olen kasvanut maaseudulla, Sanginjoen varrella, jossa sukuni on asustellut vuosisatojen ajan. Perheelläni oli maatila sekä isälläni metsäkoneurakointi yritys. Uskon että yrittäjyys on tullut jo rintamaidossa sekä opitussa elämäntyylissä. Olen saanut käydä kouluni pienessä kyläkoulussa.

Luonteeltani olen positiivinen, räväkkä, rohkea ja suorapuheinen.

Olen ollut Oulun Kaupunginluottamusmies vuodesta 2004.

Koulutus

Lähihoitaja (Mielenterveys- ja päihdetyö)
Yrittäjän Ammattitutkinto
Geronomi (Lapin AMK)

Arjen asiantuntija ja moniosaaja

Oulun kaupunki – Päihdeyksikkö
Tmi Mira Kontio – Ikäihmisten kotihoito
Metsolakodit – Toimitusjohtaja ja Palveluvastaava
Sokos Hotel Eden – Tarjoilija
Myyntipäällikkö – Työkonemyyjä
Mirkon Oy – Toimitusjohtaja

Vapaa-ajasta elinvoimaa

Perheen kanssa yhteinen aika, maalaistouhut sekä hirviporukan A-miehen vaimon tehtävät.
Tasapainoksi ystävät, mallihommat ja matkustelu.

KUNTAVAALIEHDOKKUUS - Asiat lähellä sydäntäni

Positiivista säpinää Ouluun!

Oulussa on paljon hyvää ja valtavasti potentiaalia kehittyä entistäkin houkuttelevammaksi asuin- ja yrittäjäpaikaksi. Oulu tarvitsee nuorekkaita, positiivisia monialan osaajia puolustamaan kaupunkimme kehityssuuntaa.

Minulla on kokemusta työskentelystä kunnallisella, että yksityisellä sektorilla. Vuosien yrittäjä kokemuksen vuoksi tiedän millaista toimia yrittäjänä Oulussa, että meidän Suomessamme. Tällä hetkellä työllistän puolikymmentä Oululaista. Olen valmis antamaan kaiken karttuneen tiedon ja kokemuksen päätöksen tekoon. Jaan osaamistani ja käytän verkostojani tärkeiden asioiden puolesta.

Hyvinvointia ja elinvoimaa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulee olla ohjaava periaate kaikessa päätöksenteossa, kaikilla politiikan lohkoilla. Suomi voi hyvin, kun suomalaiset voivat hyvin.

Kun parannamme kansanterveyttä ja panostamme ennaltaehkäiseviin toimiin, säästämme yhteiskunnallisissa kustannuksissa. Väestön ikääntyessä kustannukset tulevat lähivuosina vain kasvamaan.

Ihmisten hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan terveys, elinolot ja toimeentulo, myös sosiaalisuus, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus.

Haluan vaikuttaa antamalla oman työpanokseni sekä tietämykseni yhteisen hyvän puolesta.

Metsämme, maaseutumme ja yhteisöllisyys

Elinvoimainen maaseutu on kaikkien suomalaisten etu. Jokaisen Oululaisen tulee olla tasavertainen, asut sitten maalla eli kaupungissa niin esimerkiksi työpaikkaliikenne ei voi olla toiselle kohtuuttoman kallista. Kyläyhteisöt lisäävät ihmisten yhteisöllisyyttä, pidetään ne toiminnassa. Huolehditaan, että metsät kasvavat ja säilyvät monimuotoisina. Käytetään puuta järkevästi ja hoidetaan metsiämme. Metsästysharrastus on tärkeä monelle suomalaisille. Saaliin ohella metsästys tarjoaa luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia ja yhdessä oloa. Keskusta haluaa edistää uusien harrastajien saamista mukaan eräharrastuksen pariin.

Puolueeni Keskusta haluaa edistää realistista petopolitiikkaa kansallisilla ehdoilla.. Haluamme edistää suurpetojemme kannanhoidollista metsästystä ja suurpetokantojen pitämistä kohtuullisella tasolla vahinkojen minimoimiseksi. Häirikköpetojen poistamiseen on saatava joustavuutta. Pedoilla on paikkansa luonnossa, mutta ei ihmisten pihapiireissä.

”Ongelmia ei ole enää varaa vatuloida vaan nyt on saatava järkeviä ja ihmisläheisiä päätöksiä"

Vaalipäivä: 13.6.2021

Ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021

Tulosten vahvistaminen: 16.6.2021

Valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021

mira.kontio@gmail.com

+358405877071

Ig: mira_kontio

Facebook: Mira Kontio kunnallisvaaliehdokas

Tiktok: mira_kontio

KOTONA ASUEN SENIORIHOIVA

Mira tuottaa laadukasta ja korkealuokkaista kotipalvelua Oulun seudun senioreille.

Kotona Asuen Seniorihoiva on aloittanut toimintansa vuoden 2020 alussa. Yrityksen ideana on tarjota kokonaisvaltaista huolenpitoa arjen askareisiin kodissa sekä kodin ulkopuolella. Vuoden aikana ei ole tullut vielä tehtävää vastaan mistä emme olisi selvinneet. Haluamme olla Oulussa Helposti lähestyttävä Kotipalveluiden tuottaja. Tavoitteena on turvata ikäihmisen laadukas arki. Omaiset voivat luottaa, että ikäihminen hoidetaan sekä yhteistyötahot hyötyvät siitä, että palvelut tuotetaan saman yrittäjän toimesta. Seniori saa Hoivanantajasta ystävän, joka kulkee rinnalla arjen keskellä.

Rakastan ikäihmisiä, minulla on luontainen hoivavietti. Olen viettänyt maalla lapsuuden isovanhempien sekä kyläyhteisössä ikääntyneiden kanssa. Kiintymys ja huolenpito senioreita kohtaan kumpuaa sieltä ajoilta. Olen toiminut isovanhempien omaishoitajana/ Lähiomaisena miltei parikymmentä vuotta.

Toivon, että meidän vanhuksiamme ei ajateltaisi vain kulueränä ja rasitteena, vaan meistä jokainen vanhenee. Meidän identiteettimme sekä oikeus onnelliseen elämään ei pääty, kun jäämme eläkkeelle. Geronomina näen, että joudumme tekemään suuria muutoksia vanhustenhoidossa. Tämä pitäisi aloittaa varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevänä tukitoimintana sekä ikääntyneitä tulisi enemmän osallistaa ja ottaa yhteiskuntaan matkaan. Yksinäisyys on terveysriski eikä kenenkään kuuluisi olla kotinsa vanki.

Oulu tarvitsee uudenlaisia yrittäjiä tukemaan vanhuspalveluita. Tällä hetkellä Oulu tarjoaa isoista kaupungeista kattavimmat vanhuspalvelut. Palveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta oli viime vuonna lähes 32 prosenttia, kun se kuudessa suurimmassa kaupungissa oli keskimäärin vajaat 25 prosenttia.

Viime vuonna yli 65-vuotiaiden määrä lisääntyi Oulussa noin 1 180:lla. Minusta ne ovat huolestuttavia lukuja. Minusta panostamalla ennaltaehkäisevään ja osallistavaan arkeen voidaan pitkittää kotihoidon sekä laitoshoidontarvetta.

Ota meidät seurantaan somessa
IG ja Facebook : kotona asuen seniorihoiva oulu